NOVÁ OCENĚNÍ MORAVSKÉ SLIVOVICE

 Moravská Slivovice získala na Slovensku několik diplomů za kvalitu.

Více na:

http://www.gastroprofesor.cz/clanek/slivovice-moravska-ochutnavka